Geometrik şekillerden yola çıkarak üç farklı yaratıcı konuşma ve yazma uygulaması tasarladım A2 kuru için. Biri yaratıcı drama –sadece oluşum safhasını kullandım-, biri imece hikaye anlatma tekniği, biri de beyin fırtınası tekniği olarak nitelendirilebilir.

Sınıflarımda uyguladım, işe yarıyor. Öneriyorum, uygulaması kolay ve gayet eğlenceli.

UYGULAMA 1: KÜBİK RESİMLER

Ön hazırlık olarak altı farklı geometrik şekil seçin. Kare, üçgen, diktörtgen, daire, küp, yamuk mesela. Bu şekilleri bir A4’e çizin.  Planladığınız grup sayısı kadar fotokopi yaparak çoğaltın.

Sınıfı 2-3 kişilik gruplara ayırıp grup çalışması yapacağınızı söyleyin. Geometrik şekillerle dolu kâğıtlardan her gruba bir tane verin.

Önce tahtaya geometrik şekillerin isimlerini yazarak her şekli tanıtın sonra bir şekil seçin. Seçtiğiniz şekle çizgiler ekleyerek şekli değiştirip bir resme dönüştürün. Örneğin ben daireyi seçip etrafına küçük daireler ekleyerek bir çiçeğe dönüştürdüm hatta çiçeğe bir yüz de yaptım. Böyle bir örneklemeden sonra öğrencilerinize ‘’ Şimdi her grup tartışarak geometrik şekillere ilaveler yapacak, şekilleri değiştirecek ve bir resme dönüştürecek’’ yönergesini verebilirsiniz.

Yalnız çalışmaya başlamadan önce ‘’yaratıcı düşünme’’ kavramını açıklayın ve öğrencilerinizden yaratıcı resimler beklediğinizi ifade edin.

Gruplara 20 dakika süre verin, resimlerini yapsınlar. Bu sürenin sonunda her resme bir isim vermelerini söyleyin ve bunun de için ek süre verin.

Resimleri isimlendirme aşaması da bitince gruplara kâğıtlarının alt kısmına isimlerini yazdırın ve çalışma kâğıtlarını toplayın.

Şimdi uygulamanın ikinci kısmına geçebilirsiniz. Gruplara kendilerini birer juri üyesi olarak farz etmelerini, önlerine gelen çalışma kâğıtlarını yaratıcılık açısından –resimleri ve isimleri- 100 üzerinden değerlendirip not vermelerini ve verdikleri notun gerekçesini bir cümleyle yazmalarını isteyin.

Hızlı bir tur çalışması başlatın. Her bir gruba, değiştirerek diğer grupların çalışmalarını tek tek verin. Her çalışmayı değerlendirmek için beş dakika süre yeterlidir.

Juri değerlendirmesi için gruplar, çalışma kâğıtlarının arka yüzünü kullansınlar. Juri grupları notlarının ve gerekçelerinin yanına adlarını yazmalıdır.

Üçüncü ve son aşamada yani juri değerlendirmelerini bitirdikten sonra çalışma kâğıtlarını asıl sahiplerine geri verin. Grupların, kendileri hakkındaki değerlendirmeleri okuyup anlamalarını sağlayın.

‘’Kübik resimler’’ hararetli ve hareketli bir yaratıcı drama uygulaması özellikle juri aşamasına geçtikten sonra.

UYGULAMA 2: KÜBİK İNSANLARIN HİKÂYESİ

Başlangıç için her gruba ‘’ Bu altı geometrik şekil içinden birini seçin, şekle çizgiler ekleyin, şekli bir insan resmine dönüştürün’’ yönergesini verin.  Bunun için on dakika süre yeterlidir.

Sonra gruplar kübik insanlarına birer isim vermeli. Beş dakika da bunun için verin.

Gruplardan kübik insanlarını toplayın, resimleri bütün sınıfın görebileceği bir şekilde tahta veya duvar üzerinde yan yana sıralayın.

Gruplara birbirlerinin resimlerini inceleme ve resimler hakkında yorum yapma fırsatını verin.

Sınıfa ‘’Tamam, bu kübik insanların hikâyesini anlatalım şimdi!’’ dedikten sonra sorular sorarak imece bir hikâye oluşturmalarını sağlayın.

Neler sorabilirsiniz?

Her gruba sırayla kübik insanlarının yaşlarını, eğitim durumlarını, mesleklerini, nereli olduklarını, kişilik özelliklerini sorarak başlayabilirsiniz. Gelen cevaplara göre kübik insanları aile, arkadaş grubu, ofis çalışanları gibi bir çatı altında buluşturabilir ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri hakkında sorular sorarak hikâyeye devam edebilirsiniz.

Somutlaştırmak için kendi sınıfımdaki uygulamadan kısaca bahsedeyim.

Beş kübik insan çizildi ve bunlara Pinokyo, Sisciğim, Zeki Küp, Zombi, Gülbebek isimleri verildi gruplar tarafından. Sadece Zombi otuz yaşındaydı; diğerleri altı aylık, bir yaşında, altı yaşında, on bir yaşında olarak tanımlandı. Zombi çocuk bakıcısı diğerleri onun baktığı çocuklar oldu. Şehrin hemen dışında büyük bir çiftlikte yaşıyorlardı. Çizilenler arasında yoktu ama bir de Zombi’nin yaşlı annesi eklendi hikâyeye daha sonra. Çocuklardan Zeki Küp uzaydan ışınlanmış, Gülbebek ailesi tarafında sokağa terk edilmiş, Pinokyo evden kaçmıştı. Sisciğim’in ise annesi çalışıyordu.

Ben hikâyenin önünü açacak soruları sorup, hikâye şekilenmeye başlayınca gruplar birbirlerine sorular sormaya başladı ve bazı ebeveynlerin çocukları arasında niçin ayırım yaptıkları, zekâ fetişizmi, evsiz çocuklar hakkında tartışıldı. Bu tartışmalar araya girince süre yetmedi, hikâye tamamlanamadı ama öğrenciyi konuşturma hedefi tam on ikiden vurulmuş oldu.

UYGULAMA 3: GEOMETRİK ŞEKİLLERE DAİR BEYİN FIRTINASI

Sınıf bazında yapın bu uygulamayı. Tahtaya farklı geometrik şekiller çizin. Bu şekillerin neye benzediğine dair bir beyin fırtınası başlatın.

Örneğin daire için: Güneş, ay, lahmacun, duvar saati, kol saati, pasta, yuvarlak masa, şemsiye, tekerlek, ekmek, frizbi, bisküvi, çikolata, düğme, bilezik, kolye, kemer, lamboz, değirmen gibi benzetmeler yapıldı.

Her şekil için en az iki tur yapmalısınız. Sınıf mevcudunuz azsa üç tur da olabilir. Bir dersi son on on beş dakikasında uygulayabileceğiniz zihin açıcı, dinlendirici ve kelime hazinesini geliştirici bir uygulama.

Not: Bütün uygulamaların sonunda genel değerlendirme yapmayı unutmayın lütfen.