İki kulağımız bir ağzımız var. Niçin? Siz oradan cevabı yetiştirirken ben de konuya gireyim.

Bir dili konuşabilmek için o dilin seslerini öğrenmek gerekir. Sesleri öğrenmek için de dinlemek. Önce çok çok dinleyecek ki öğrenci, az biraz konuşabilsin.

Müzik, yabancı dil sınıflarında dinleme eyleminin en eğlenceli halidir.

Yabancı bir dil olarak Türkçe öğretirken sanatsal materyal olarak müzik kullanımının faydalarını sıralayalım hemen.

Doğru seçilmiş şarkılar, eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde gramer öğretmek için güçlü bir yoldur. Dil bilgisi kalıplarının kullanımını yerleştirir.

Müzik, sosyalleşmeyi arttırır ve güçlü bir şekilde insanları bir araya getirir. Düzenli ve planlı olarak müziğe dayalı çalışmalar yapılan sınıflarda, öğrenciler arasındaki etkileşim artar.

Şarkılar, bir konuyu tartışmaya açmak için iyi bir başlangıç noktasıdır. Tartışılması istenen konuyla ilgili bir şarkı dinletip tartışmaya şarkı üzerinden girmek öğrencilerin duygularını daha rahat ifade etmelerini sağlar. 

Müzik, hayal gücünü kuvvetlendirir. Öğrencilerin yazma iştahını açar.

Kelime dağarcığını zenginleştirir. Müziğin ritmik yönü hafızaya yardımcı olur. Araştırmalar müzikle öğrenilen kelimelerin, uzun süreli belleğe kaydedildiğini gösteriyor.

Müziğe dayalı öğrenme etkinliklerinde, duygular harekete geçtiği için öğrenme en üst düzeyde gerçekleşir.

Hedef dilin kullanımında akıcılık sağlar.

Dinleme ve anlama becerilerini geliştirir.

Sokak dilinin kalıplarını öğretir.

Telaffuzu düzeltir.

Kültür aktarımı yapar. Hem de nasıl!

Sınıfta coşkulu bir hava yaratır.

Müziği planlı ve belli bir amaca yönelik kullanmak en doğru yoldur ama bazen sadece bir enerji verici olarak kullanmanın bile getirileri çok olur. Araştırmalar, öğrencilerin verilen görevleri gerçekleştirirken –sınav olurken, yazarken, okurken-  arka planda yumuşak bir fon müziği çalınınca daha iyi konsantre olduklarını gösteriyor örneğin.

Sınıfta dinletilecek şarkıları seçmek için iki yol var.

Ünite konularına uygun şarkılar seçmek: Para, Kültür, Eğitim, Çevre, Moda ve Güzellik, Yiyecek ve İçecek, Tarih, Medya ve Eğlence, Hayat ve İlişkiler, Seyahat ve Ulaşım, Bilim ve Teknoloji gibi.

Öğrenilen zaman ya da kalıplara uygun şarkılar seçmek: Gelecek zaman, şart kipi gibi.

Seçilen şarkıların ve müziklerin sanatsal materyal olarak yaratıcı yazma ve konuşma çalışmaları için nasıl kullanılabileceğine gelince…

Bir müzik parçası dinletin ve sonra gruplara ayırdığınız öğrencilerden dinledikleri müziğin resmini yapmalarını ve anlatmalarını isteyin.

Bir müzik parçası dinletin ve müziğin onlarda uyandırdığı duyguları bir pragraf halinde yazmalarını isteyin. Yazılı sorusu olarak kullanıldığında bu etkinlik, pek havalı olur.

Bir müzik parçası dinletin ve ‘’Bu müziğin bir rengi olsaydı ne renk olurdu? Bu müzik bir mevsim olsaydı hangi mevsim olurdu?’’ gibi farklı sorular sorun. 

Öğrencilere bildikleri bir şiir verip beste yaptırın. Bu grup çalışması olarak uygundur. Gruplar, bestelerini arkadaşlarına sunmalıdır.

Anadilde bir şarkı dinletin, sözlerini Türkçeye çevirtin. Ya da tam tersi.

Arada bir karaoke günü yapın.

Müzik eşliğinde hikâye yazdırın. Hikâyenin başlangıcını yazmaları için mutlu, neşeli bir müzik dinletin.

Gelişme bölümü için ağır ve hüzünlü, sonuç için yine hareketli bir müzik olsun.

Türküler dinletip öykülerini anlatın. Malum her türkünün bir öyküsü var bizde.

Doodle yaptırın. Öğrencileri gruplara ayırın, her gruptan şarkının bir satırı için bir resim yapmalarını isteyin. Yapılan resimleri ard arda sıralayarak sınıf duvarlarına yapıştırın. Hatta cep telefonu yardımıyla film haline getirtin.

Hikâyesi olan şarkılar dinletin ve sonra öğrencilere şarkıdaki hikâyeyi anlattırın.

Temalı müzik dinletisi yapın. Sevgi, barış, doğa gibi temalar verip her öğrenciden bu konularda bir şarkı bulup getirmesini ve arkadaşlarıyla paylaşmasını isteyin.

Öğrencilere, sevdikleri şarkıcıları ya da grupları tanıtan yazılar yazdırın.     

Alt yazılı şarkılar dinletin.

Yapabilirseniz dönem sonu etkinlikleri için bir müzikli skeçler hazırlayın öğrencilerle.  

‘’Peki ama hangi kurda, hangi ünitede, hangi zamanda, hangi şarkıları kullanalım?’’ sorusuna cevap veriyorum son olarak: Yazarım ama bugün değil.