Yabancı bir dil olarak Türkçe öğretimi yapılan sınıflarda yaratıcı drama çalışmaları aspirin gibidir. Her derde deva kabilinden her derste bir miktar almak gerek. 

Düşüncelerin yazılı olarak anlatımında gelişme 

Sözcük dağarcığını geliştirme

Konuşma ve dinleme becerisini geliştirme

Konuşmada kendine güven verme

Farklı sosyal statü ve rollere ilişkin değişik dil biçimlerini kullanabilme

Eleştirel bakabilme ve çözüm üretebilme 

Bunlar aklıma hemen gelen faydalar. Üstelik yan etkisi de yok. Öğrenciyi ve öğretmeni yormaz, bıktırmaz, daraltmaz.

Yaratıcı dramalarda benim en sevdiğim, mutlaka uygulamanız gereken donuk kalıplar dizgesi olmamasıdır. Yaratıcı drama uygulamalarını öğrencilerinize göre, haleti ruhiyenize göre, havaya göre nasıl istiyorsanız öyle ayarlayabilirsiniz.

Daha ciddi bir ifadeyle söylemlersem yaratıcı dramalar; öğrencilerin yaşları, gelişim özellikleri, ekonomik ve sosyal durumları, toplumsal normlar göz önüne alarak ayarlanır.

Örnek gelsin hemen!

Aynı dramayı farklı yaş grupları için birkaç küçük değişiklikle kullanabilirsiniz.

İlköğretim Öğrencileri için

Dramanın Adı: Kainat Canavar Güzellik Yarışması

Dramanın Konusu: Kainat Canavar Güzellik Yarışması yapılacaktır. Bu yarışmada: En Korkak Canavar, Anne Canavar, Pop Yıldızı Canavar, Gol Kralı Canavar, Öğrenci Canavar güzelleri seçilecektir.

Dramanın Uygulanması: Her gruptan kendilerine verilen canavar tipi hakkında tartıştıktan sonra, canavarın resmini çizmeleri ve resmin altına canavarın beş özelliğini -fiziksel veya ruhi- yazmaları istenir. Daha sonra gruplar canavarlarını anlatırlar, resimler sınıf duvarlarına asılır.

 

 

Orta öğretim öğrencileri için

Dramanın Adı: Dünya Öğrencileri Yarışması

Dramanın Konusu: Dünya Öğrencileri Yarışması yapılacaktır. Bu yarışmada: En Havalı Öğrenci, Gelecek Vaat Eden Öğrenci, En Problemli Öğrenci güzelleri seçilecektir.

Dramanın Uygulanması: Her gruptan kendilerine verilen öğrenci tipi hakkında tartıştıktan sonra, öğrencinin resmini çizmeleri ve resmin altına öğrencinin beş özelliğini -fiziksel veya ruhi- yazmaları istenir. Daha sonra gruplar öğrencilerini anlatırlar, resimler sınıf duvarlarına asılır.

Üniversite Öğrencileri için

Dramanın Adı: Evren Bilim İnsanı Ödülleri

Dramanın Konusu: XYZ Vakfı tarafından Evren Bilim İnsanı Ödülleri verilecektir. Bu ödüller: En Popülist Bilim İnsanı, En Karizmatik Bilim İnsanı, İnsanlığa En Faydalı Bilim İnsanı dallarında verilecektir.

Dramanın Uygulanması: Her grup kendilerine verilen bilim insanı tipi hakkında tartışarak bu bilim insanının hangi ülkede, hangi üniversitede, hangi bilim dalında çalıştığını; gündelik yaşam alışkanlıklarını – dinlediği müzikler, kullandığı araba, giyim tarzı, hobileri, medeni hali v.s.- maddeler halinde yazacak ve anlatacaktır.

Yukarıdaki dramanın odağı, yarışma ve ödüldür. ‘’…. Yarışması’’ yapılacak ve ‘’…. Ödülleri’’dağıtılacaktır.

Dramanın uygulanacağı öğrenci grubunun özellikleri dikkate alınarak yarışma ve ödül kavramları farklı konseptlere uyarlanmıştır.

Şunu demek istiyorum özetle ‘’Bu drama benim öğrencilerime uymaz’’ diyerek elinizin tersiyle itmeden önce bir düşünün. Ben ‘’Kırmızı Başlıklı Kız’’ masalı etrafında şekillenen ve tamamen doğaçlamaya dayanan yaratıcı dramanın en iyi örneklerini üniversite öğrencileriyle gerçekleştirdim her zaman.