Rulman

Öğrenciler iç içe oluşturulmuş dönen çemberler şeklinde konuşlandıkları için bu adı almıştır.

Ben, hem konuşma hem yazma uygulamasını bir arada yapmaya fırsat verecek şekilde sonuna bir ek yaparak uyguluyorum.

Önce kısa bir film veya çizgi film seyrettirilir, bir karikatür yahut fotoğraf gösterilir ya da kısa bir hikaye anlatılır.

Hemen ardından –hikaye ile ilgili hiçbir yorum yapılmadan- sınıftaki tüm öğrenciler iç içe iki çember oluşturulacak şekilde oturur. Dış çemberde yer alanlar içe, iç çemberde yer alanlar dışa bakacak şekilde otururlar.

Iki-üç dakikalık bir sohbet süresi verilir ve karşılıklı gelen iç ve dış çember öğrencileri birbirlerine yorumlarını anlatır.

Süre dolduğunda dış çemberdeki öğrenciler sandalyelerinden kalkarak bir yandaki sandalyeye oturur.

Karşısına yeni bir arkadaşı gelen öğrenciler yine düşünce ve çözümlerini paylaşırlar.

Bu uygulama 3 – 4 kere tekrarlanabilir.

Rulman uygulaması bitince öğrencilerden hikayeyi ilişkin bir paragraflık yorum yazmaları istenir ve on dakika süre verilir.

Süre sonunda yorumlar okutulur.

Akvaryum

İnsanların  akvaryumdaki balıkları seyretmeyi sevmesinden yola çıkılarak geliştirilmiş bir tekniktir.

Önce kısa bir film veya çizgi film seyrettirilir, bir karikatür yahut fotoğraf gösterilir ya da kısa bir hikaye anlatılır.

Ardından sınıfın ortasına iki üç öğrenci çıkarılır ve diğer öğrenciler bu öğrencilerin etrafında bir daire oluşturacak şekilde otururlar.

Ortada oturan öğrencilerden beş dakika kadar hikayeyle ilgili kendi aralarında konuşmaları istenir.

Bu sırada sınıftakiler aynı bir akvaryumu izler gibi konuşan arkadaşlarını izler ve gözlem yaparlar ve not tutarlar.

Öğrencilerden bir grup daire oluşturulur. Geri kalan öğrenciler bu daireyi çevreleyen bir diğer daire oluşturur.

Tartışma sürecinde dış dairedekiler iç dairedekilere sorular yöneltebilirler.

Süre sonunda dış dairedekiler aldıkları notları paylaşırlar.

Tereyağlı Ekmek

Önce kısa bir film veya çizgi film seyrettirilir, bir karikatür yahut fotoğraf gösterilir ya da kısa bir hikaye anlatılır.

Öğretmen hikayeye dair yaratıcı ve anlamlı bir soru sorar ve sonra öğrencilerden tek başlarına düşünmelerini ister. İki üç dakika süre verir.

Daha sonra öğrencileri küçük gruplara ayırır ve grup olarak tartışmalarını ister. Beş dakika süre verir.

Süre sonunda her grup soruyu cevaplandırır.

Birinci aşamanın üzerine tekrar konuşma fırsatı verdiği için bu tekniğe tereyağı ekmek denmiştir.

Siz olsaydınız ne yapardınız?

Önce kısa bir film veya çizgi film seyrettirilir, bir karikatür yahut fotoğraf gösterilir ya da kısa bir hikaye anlatılır.

Daha sonra kendilerini hikaye kahramanının yerine koymaları ve “Siz olsaydınız ne yapardınız?” sorusunu cevaplandırmaları istenir.

Sınıftaki tüm öğrenciler bittikten sonra genel bir tartışma da yapılabilir.

Mektup

Önce kısa bir film veya çizgi film seyrettirilir, bir karikatür yahut fotoğraf gösterilir ya da kısa bir hikaye anlatılır.

Daha sonra öğrenciler ikili gruplara ayrılır ve hikayede olup bitenlerle ilgili olarak hikayede çok sevdikleri ya da nefret ettikleri bir kahramana duygu ve düşüncelerini ifade eden bir mektup yazmaları istenir.

Yirmi yirmi beş dakika süre verilir.

Süre dolunca gruplar mektuplarını okurlar.

Pazar Yeri

Önce kısa bir film veya çizgi film seyrettirilir, bir karikatür yahut fotoğraf gösterilir ya da kısa bir hikaye anlatılır.

Daha sonra öğrencilerden dağıtılan not kağıtlarına hikayeyle ilgili kendi görüşlerini yazmaları söylenir.

Beş dakika süre verilir.

Süre bitince her bir öğrencinin yazdıklarını yakalarına takmaları ve sınıfta dolaşmaları istenir.

Öğrenciler birbirlerinin yakalarındakini okuyarak sınıfta dolaşırken arkadaşının kağıdı ile ilgili soruları o arkadaşa sormaları, beğendikleri kağıtları karşılıklı değişmeleri sağlanır.

Daha sonra kağıtları değiştirilenlerin neden değiştirdiklerini sınıfa açıklamalarıyla uygulama son bulur.

Arkası Yarın

Öğretmen önce kısa bir film veya çizgi film seyrettirir ya da kısa bir hikaye anlatır ancak tamamlamaz tam gerilim noktasında keser.

Daha sonra öğrencilerden hikâyenin veya filmin devamında neler olabileceğine dair tahminlerini alır.

Öğrenci görüşleri veya tahminleri tahtaya yazar.

Görüşler alındıktan sonra hikâye veya film devam ettirilir ve öğrenci tahminleri ile karşılaştırılır.