Hikaye anlatma tekniği ile yaratıcı yazma / konuşma tekniğinin iç içe geçtiği harika bir uygulama örneği vereceğim. Ben çok tutuyorum, işe yarıyor kesinlikle.

Bu çalışmada öğrencilere, bir hikaye oluşturabilmeleri için temel ve evrensel dokular verilir. Öğrencilerin yapması gereken bu dokuları kullanarak bir hikaye anlatmak veya yazmaktır.

Dinlediğimiz ya da okuduğumuz bütün hikayelerde şablon aynıdır. Bir esas kahraman – bazen iki de olabilir- vardır. Bu kahraman; belli bir zaman dilimi içinde, belirli bir yerde, önemli bir sorunla karşı karşıya kalır. Yaşamına devam edebilmek için bir çözüm yolu arar, er ya da geç bulur. Sorun ortadan kalktığında da maddi ya da manevi bir kazanım elde eder kahramanımız.

Aşağıda, hikaye şablonu olarak kullanabileceğiniz farklı temel doku örnekleri verdim, hayal gücünüzle listeyi geliştirmek size kalmış bir iş.

Bu uygulamayı ders içinde grup çalışması olarak yapın. Ayrıca öğrencilere bireysel olarak yapabilecekleri ev ödevi, proje, yazılı sorusu kapsamında da kullanabilirsiniz.

Uygulama için öğrencileri gruplara ayırın ve kahraman, zaman, mekan, sorun, çözüm yolu, sonuç dokularını verin.

Şöyle olabilir mesela:

Kahraman: Genç kız /delikanlı

Kahramanın Olumlu Özellikleri: Güçlü kuvvetli, iyimser, zeki ve akıllıdır.

Kahramanın Olumsuz Özellikleri: Cahil ve aptal aşıktır

Kahramanın Karşı Karşıya Kaldığı Sorun: Duymaması gereken bir sır duyar ve hayatı tehlikeye girer.

Sorun için Çözüm Yolu: Kahramanın bir yardımcısı vardır (Bu yardımcının olağanüstü özellikleri olabilir veya olmayabilir.)

Mekan: Uranüs

Zaman: Gelecek zaman

Sonuç: Kahraman bir armağan ya da hazine bulur.

Gruplara ayırdığınız öğrencilerden verdiğimiz şablon üzerinde düşünüp tartışmalarını ve ortak bir metin oluşturarak anlatmalarını yahut yazmalarını isteyin.

Hatta bir ara zaman ayırın ve temel dokuları, küçük not kağıtlarına yazın. Her bir doku kategorisi için farklı renkte not kağıtları kullanın.

Bu uygulamayı yapacağınız zaman not kağıtlarını kategoriler halinde yan yana sıralayın, öğrenciler kendileri seçsinler temel dokularını ama kağıtları ters koyun ki ne çıkarsa bahtına olsun.

Temel dokular için önerilerim:

Kahramanlar

Genç kız

Delikanlı

Adam

Kadın

Çocuk

Hayvan

Bitki

Fikir

Makine

Kahramanın Olumlu Özellikleri

Cesurdur

Beceriklidir

Cömerttir

Sadıktır

Güçlü kuvvetlidir

İyimserdir

Zeki ve akıllıdır

Kahramanın Olumsuz Özellikleri

Cahildir

Aptal aşıktır

Güvenilmezdir

Sakardır

Öfkelidir

Açgözlüdür

Tembeldir

Karamsardır

Kavgacıdır

Kahramanın Karşı Karşıya Kaldığı Sorun

Yalan söyler

Hırsızlık yaparken yakalanır

Büyülenir

Yasak bir yere girer veya yasak bir nesne bulur

Kıskanılır

Bir sır duyar

Bir şeyi unutur

Bir şeye ihtiyacı olur

Birini kurtarması gerekir

Gizlenmesi gerekir

Kaçması gerekir

Sorun için Çözüm Yolları

Kahramanın bir yardımcısı vardır ( Bu yardımcının olağanüstü özellikleri olabilir veya olmayabilir.)

Kahraman yaşadıklarından ders alır ve akıllanır.

Kahraman bir başkası tarafından kurtarılır.

Kahraman olumlu bir özelliğini kullanır.

Mekan

Çiflik

Köy

Şehir

Orman

Dağlar

Okyanus

Çöl

Başka bir dünya (Mars, Ay v.s.)

Zaman

Geçmiş zaman

Yaşadığımız zaman

Gelecek zaman

Sonuç

Kahraman başkaları tarafından ödüllendirilir.

Kahraman bilge kişi olur.

Kahraman değişir ve dönüşür. (Kötüden iyiye doğru.)

Kahraman bir armağan ya da hazine bulur.