Her dükkânın ayrı kârı vardır

Ey oğul!

Mesnevi de yokluk dükkânıdır              

 

Güzel deriler vardır

Ayakkabı yapılan dükkânda

Ancak ayakkabı kalıbıdır

Şayet orada tahta varsa                       

 

Mesnevi'miz birlik dükkânıdır

Ne görürsen birlikten başka orada

Puttur ancak                                       

 

Bedenler

Ağzı kapalı testiler gibi

Ne var her testinin içinde

Ona bak sen!                                      

 

Bu can testisi

Bengisuyla dolu, o ise

Ölüm zehriyle                                      

 

İçine bakarsan padişahsın

Dışına bakarsan

Şaşırır, yolda kalırsın                                

 

Söz bedene benzer

Manası da

Bedenin içindeki cana                            

 

Daima

Bedeni görür baş gözü

Can gözüyse hünerli canı                     

 

Görünüşü yoldan çıkarır

Manası ise yol gösterir

Mesnevi sözlerinin                                          

 

Peygamberin buyurduğu gibi

"Bazılarını doğru yola iletir

Bazılarınıysa yoldan çıkarır bu Kur’an

Gönülleri yüzünden”