Güzel güzeli cezb eder

Teminlerindir temizler

Her şey bir şeyi çeker

Cihanda

 

Sıcak sıcağı, soğuk soğuğu

Yararsızlar yararsızları çeker

Sarhoştur

Sonsuzlar da sonsuzlardan