Arkadaş

Zamanın oğludur sûfi “Yarın” demek

Yolun raconu değil

 

Az bulunur

Dünya hırsı olmayan sûfi.

Sebep budur sûfilerin itibarsızlığına

 

Tanrı nuruyla doğan

Ekmek dilenmekten kurtulan sûfi

Bu horluğun uzağındadır

 

Binlercesinden birkaç

Böyle bir sûfi olur

Onun sayesinde yaşar

Geriye kalanlar

 

Sûfilik saflığı istemektir

Yün elbiseyle

Terziye gitmekle

Yavaş yavaş yürümekle olmaz

 

Fakat sûfilik

Aşağılık kişilerce

Terziye gitmek ve oğlan düzmekten ibarettir