"Kıyamette   

Cömertliğin ödülünün

Bire on karşılık olduğunu

Kişi kesin olarak bilse

Her an başka fırsat arardı

Cömertlikte” dedi Peygamber

 

Doğrusu

Bilinseydi cömertliğin karşılığı

Âlemde cimri kalmazdı

Zira hiç kimse

Karşılıksız bir şey bağışlamaz