Gönül

Her dosttan gıdalanır

Her bilgiden sefalanır

 

Kâseye benzer insanın yüzü

Görmekse

İnsandaki manayı algılayan duyu

 

Birşeyler yersin

Her kişinin yüzünden

Ve birşeyler alırsın

Her yakının yakınlığından

 

Âdem’in bir işareti de

Şuydu ezelde:

Melekler secde etti önünde

 

İblis’in secde etmemesi

Başka bir işaretti

“Şah ve ulu benim” diyerek

 

Secde etseydi

İblis de

Âdem olmazdı

Başka biri olurdu, Âdem

 

Meleklerin kabulü de

Âdem’in tanığı

Köpeğin inkârı da