Ya bak öncekilerin durumlarına

Ya ileri bir görüşle

Sonrakilerin tarafına

 

İleriyi görme nedir

İki çare arasında

Delilikten uzak olanı seçebilmektir:

 

Biri şöyle dese:

“Yedi günlük bu yolda su yok

 Ayaklan yakan kum var sadece”

 

Biri de şöyle dese:

“Yalan!

Her gece binlerce çeşme var akan”

 

İleriyi görme

Korkarak su almaktır çıkarken yola

Doğru davranmak adına

 

Yolda su bulursa

Yanındakini döker

Ve eğer almamışsa

Vay o adamın savaşına!

 

Ey Âdem’in çocukları!

Adaletli davranın

İleriyi görün

 

Vaat edilmiş günü düşünün,

Donup kalmamış bakışlar

İleriye göz atar

Perdeleri yırtarak

 

Şimdiden görür

On sene sonra gelecek olanı

Kendi gözleriyle

 

Böylece herkes görüşü ölçüsünde

Bilinmezi de görür geleceği de

Hayrı da görür şerri de

 

Engel kalmayınca önünde ve ardında

Bilinmezin levhasını okur

Gözün yorum kuvveti

 

Geriye bakarsa

Varlığın macerası başlangıcından itibaren

Yüz gösterir

 

Babamızı halife yapması hakkında

Tanrı’nın yeryüzü melekleriyle giriştiği bahse

Tanık olur

 

İleriye bakarsa

Bakışının önünde apaçık yayılır

Ne olacaksa mahşere kadar

 

Herkes

Bilinmezi görür

Gönlünün aydınlığı ve cilalanmışlığı ölçüsünde