Resmin kendisi için değil

Beklentileri için değil

Resim yapan bir ressam var mıdır?

 

Belki resmi, hanlardaki yolcular

Kederlerinden

Kurtulsunlar diye yapar

 

Belki

Çocukların neşelenmesi için

Belki de dostların

Ölmüş dostlarını yâd etmesi için

 

Testinin kendisi için

Su doldurmak için değil

Testi yapan bir testici var mıdır?

 

Çömleğin kendisi için değil

Yemek koymak için değil

Çömlek yapan bir çömlekçi var mıdır?

 

Yazının kendisi için

Okunması için değil

Yazı yazan bir yazıcı var mıdır?

 

Görülen tasarım

Görülmeyenin tasarısı

Ve o da

Başka bir görülmeyenin tasarısına bağlı

 

Ey oğul

Sonrakinde gör her oyunun faydasını

Satrançta olduğu gibi

 

Üçüncüye, dördüncüye

Onuncuya kadar say

Bunun faydalarım

Görebildiğin kadar

 

Bu taşı oynar o taş için

Ve onu da bir başkası,

Bir başkasını da başkası için

 

Sebep içinde sebebi görerek

Ulaşır "şah ve mat”a

Direnerek

 

Birinci ikinci içindir

Merdivenin basamakları

Böylece yükselir

 

İkinci üçüncü için var

Dama çıkmak

Basamak basamak

 

Yemek şehvetindendir meni

Çocuk ve göz aydınlığı da

Meninin neticesi

 

Bundan ötesini göremez

Dar görüşlü

Aklı hareket edemez

Yere bağlı ot misali

 

Otu

İster çağır, ister çağırma

Ne fark eder

Saplanıp kalmış ayağı toprağa

 

Başını sallarsa da

Aldanma

Rüzgârın hareketiyle olmuştur zira

 

Yürümeyi bilmez

Sürünür genelin yaptığı gibi

Yavaşça atar adımını

Tanrı’ya dayanan bir kör gibi

 

Tavla oynarken

Tanrı’ya dayanmak gibi

Mücadelede önüne gelenle yetinmek