Doğrulara danış bir iş yaparken

Bil ki

"Onlara danışın” Peygamberin emri

 

Daha az hata olur

Danışılırsa

Bu yüzden emredildi şûra

 

Doğruların akılları

Bol ışıklı lambaya benzer

Yirmi lamba bir lambadan daha çok aydınlatır

 

Tanrı aradaki perdeyi kaldırmıştır

Aşağılık ve yüce olan

Birbirine karışmıştır

 

Tanrı demiştir ki: "Gezerek isteyin bu âlemde”

Sen de gezerek

Kısmetini ve bahtını sına

 

Dolaşarak meclisleri

Peygamberlerin akılları gibi

Bir akıl ara

 

O akıl

Peygamberlerin mirasıdır

Açıkça görülür o akılla önceki ve sonraki bilinmezler

 

Burada açıklamaya güç yetmeyen

O görüşü

Onların görüşleri arasında ara

 

Keşiş olup

Dağlarda yalnızlığa çekilmek

Şüphesiz bu yüzden engellenmiştir

 

İnsanlar

Buluşarak birbirlerinde o bakışı görsünler diye

O bakış mutluluktur

O bakış sonsuzluk iksiridir