Bir bak

Şu görkemli binalara

Bir mühendisin rüyasıydı başlangıçta

 

Şu güzel ev

Kapıları, tavanları ve odaları

Birbiriyle uyumlu olan

 

Bir mühendisin rüyasıydı başlangıçta

Sonra

Araç gereç ve ormandan direkler getirdi

 

Her uğraşın özü ve aslı

Nedir

Hayal, kurgu ve düşünceden başka

 

Dünya bütününün parçalarına

Şöyle bir bak

Kurgulardan oluşmamış mı?

 

Önce düşünce

Sonra eylem

Dünyanın inşasını böyle bil ezelden