Bedenlerdendir

Ruhların aşağılanması

Ruhlardandır

Bedenlerin yüceliği

 

Yere ve göğe

Göstermiş midir kimse aklını ve güzelliğini?

Söylemiş midir cümlelerini?

İletmiş midir isteklerini?

 

Gösteriş yaptın mı sen hiç gökyüzüne

Yüzünün güzelliğiyle

Tahminlerinin isabetiyle?

 

Ey oğul!

Hamam duvarlarındaki resimlerin

Dikkatini çekmek için

Uğraşır mı gümüş bedenli güzel?

 

Resimlerdeki peri gibi kadınları bırakıp bir yana

Göstermeye çalışırsın kendini

Bir gözü kör kocakarıya

 

Kocakarıda olup da resimlerde olmayan ne?

Seni

Resimlerden tutup kendine çeken ne?

 

Ben söyleyeyim sen söyleyene kadar

Çünkü onda

Akıl, duygu, anlayış, yöntem, can var

 

Canla kaynaşan can var kocakarıda

Ruh yok oysa

Hanın duvarlarındaki resimlerde

 

Can nedir?

İyiyi ve kötüyü bilen

Zarara ağlayan, bağışa sevinen

 

Bilinçse

Canın gizemi ve içeriği

Daha canlıdır

Kim daha, çok bilinçliyse

 

Bilinç ruhun etkisidir

Her kimde bilinç fazlaysa

Olgun kişidir o