Akıllı birisi İsa’ya:

-Dünyada dayanılması eri güç şey nedir?, diye sordu.

İsa:

-Ey can! Tanrı’nın gazabı en zor olan. Cehennem bile titrer su gibi onun gazabından, cevabını verdi,

-Peki, dedi adam:

-Bu gazaptan nasıl kurtulur insan?

-Öfkelendiği zaman kendi öfkesini terk ederek, dedi İsa.

Ne ümit edebilir Tanrı’nın merhametinden o hünersiz kişi, kendi öfkesinden vazgeçmekten başka?