Yalvarıp yakarma meyli verir

Tanrı

Bize yardım etmek istediğinde

Onun için ağlayan göz ne güzel

Onun için yanan gönül ne kutlu

 

Gülmektir

Her ağlamanın sonu

Sonunu gören adam

Allah'ın sevgili kuludur

 

Yeşil

Akarsuyun olduğu yerdedir

Rahmetse

Dökülen gözyaşları

 

Gözü yaşı ol

İnleyen dolap gibi

Can meydanın yemyeşil kesilene kadar

 

Ağlamak istersen

Acı

Gözyaşı dökenlere

Merhamet istersen

Merhamet et

Güçsüzlere