Ghostwriterlar, yazdıkları her şeyin içine biraz kendilerinden koyarlar.

Ghostwriter, sıradansa çıkardığı iş de sıradan olur. Estetik duruş sahibi ise çıkardığı iş de estetik olur.

Doğrudur, yeteneğin vekili olmaz ama estetik duruşu olmayan bir ghostwriterın da hikayeye hayat vermesi mümkün olmaz. Oysa ilgi çekecek şekilde yazmak ghostwriterlığın can alıcı noktası. Konu ne olursa olsun, aile hikayesinden falanca ilaç firmasının Ar-Ge çalışmalarına kadar.

Estetik duruşumuzla zanaatimize boyut katmak, hem çalışma sürecini hem de ürünü daha cazip kılmak mümkündür.

Şimdi, sorularımızı sıralayalım konuya ilişkin ve cevaplayalım aklımızın kestiği kadarıyla.

Nedir bu estetik duruş?

Ne işe yarar?

Neden önemlidir?

Nasıl inşa edilir?

Genel anlamda estetik duruş, bilinçli bir tavır olup -güzellik değerlendirmesi bilinci kazanma- öncelikle estetik duruş sahibi olma kaygısını gerektirir. Sonrasında da merak, zaman ve emek.

Bir şeyin ne kadar güzel olduğunu kendimizdeki güzellikle ilgili bilgi ve deneyimlerden hareketle saptarız. Misal, ancak çok ama pek çok iyi şiir okuduktan sonra iyi şiir hakkında fikir sahibi olabiliriz.

Güzelin kritiğini yapabilmek beğenme ve algılama yetilerindeki tamlığa dayanır. Eskilerin “zevk-i selim” dedikleri şeye yani. Zevk-i selim sahibi olunduğunda güzel çirkinden ayırt edilebilir.

Güzel kelimesinin aslı gözeldir, gözel kelimesinin kökü de gözdür. Estetik, en basit haliyle görsellikten başlar ve tavırlardaki anlamlara kadar uzanarak karmaşık bir hal alır.

Estetik duruş sahibi daha zevkli olanı arar. Hissettiği noksanlığı giderme, bütüne gitme arayışıdır bu.

Kısacası estetik duruştur güzeli anlaşılır kılan.

Ghostwriterlık zanaati açısından baktığımızda ise estetik duruş sahibi olmak, müşteriye daha estetik çözümler sunmak anlamına gelip tamamen bakış açısı ya da anlayış meselesidir.

Şimdi burada şu soru zihinlerde zuhur edebilir: Niçin müşteriye estetik çözümler sunmak zorundayız?

Çünkü efendim estetik değer taşıyan bir metin, işlevli ama sıkıcı bir metinden daha değerlidir. Kimse de size değersiz metinler için hatırı sayılır ücretler ödemez.

Estetik duruşu olan ghostwriter devingendir. Bulanmaz, kokmaz. Her daim taptaze fikirleri bulup buluşturup çıkarır.

Estetik duruş, tasarım kabiliyetini oluşturur ve etkiler.

Estetik duruşu olan ghostwriterın ortaya koyduğu metinde, düşünsel derinlik ve özgünlük vardır, farklıdır.

Ghostwriterın estetik duruşu sağlamlaştıkça bakış açısı daha derinlik kazanır ve yorumlama becerisi gelişir.

Yazma yeteneği, yazım türleri ile yazma teknikleri hakkında bilgi, yazılacak metnin ait olduğu alanı tanımak – tanımıyorsan dersini çalışıp öğrenirsin- ghostwriterlık zanaatini icra etmek için temel şartlar olmakla birlikte yeterli değildir.

Zevksizlik “Ama ben çok emek harcadım ama…!” itirazının ardına saklanamayacak kadar hantal bi’ şeydir, benden söylemesi.