1935 (4 Ocak Tahran) Furûğ-e Ferruhzâd doğar.

1951 Pervîz Şapûr’la evlenir.

1951 “Esîr” (Esir) yayınlanır, ilk şiir kitabı.

1952 Oğlu “Kamyar” doğar.

1954 Eşinden ayrılır.

1956 “Divâr” (Duvar) yayımlanır. İtalya gezisine gider.

1957-1962 İbrahim Gülistan’la tanışır ve Gülistan Film’de çalışmaya başlar. İngiltere, Almanya ve İtalya’ya gider. Gülistan Film’de oyunculuk, senaristlik, kameramanlık, yönetmen yardımcılığı, dublaj, montaj ve yaratıcı film editörlüğü yapar. Filmleri:

"Yek Âteş” (Bir Ateş) -1958-

“Âb u Germâ” (Su ve Sıcak) -1960-    

“Mevc u Mercân u Hâre (Dalga ve Mercan ve Mermer) -1961-

“Hâne-i Siyâh Est” (Kara Ev) -1961-

“Heşt u Âyine” (Kerpiç ve Ayna) -1962-

“Yek Âteş” 1961’de İtalya Belgesel ve Kısa Film Festivali’nde, “Hâne-i Siyâh Est” ise 1962’de Batı Almanya Film Festivali’nde en iyi film ödüllerini alır.

1958 “lsyân” (İsyan) yayınlanır.

1961 Küçük Hüseyin’i evlat edinir.

1962 Unesco, Furûğ-i Ferruhzâd hakkında 35 dakikalık bir belgesel hazırlar.

Aynı yıl Bemardo Bertolucci İran’a giderek Ferruhzâd’la görüşür. O da Ferruhzâd’la ilgili 15 dakikalık bir film yapar.

1964 “Tevellûd-e Dîger” (Bir Başka Doğuş) yayınlanır. 1967 Furûğ-i Ferruhzâd bir trafik kazasında, henüz otuz üç yaşındayken hayatını yitirir.